Program Khatan Harapan 2018 Mukim Tanjung Kupang

Alhamdulillah… 
Alhamdulillah… 
Alhamdulillah…

44 daripada 50 Orang berjaya dikhatankan.

Saya mengucapkan ribuan terima kasih,

Penyumbang Wang Ringgit
Penyumbang Tenaga
Penyumbang Usaha
Penyumbang Idea

Semua AJK Program Khatan Harapan yang terlibat

Masjid Al-Irsyad Desa Paya Mengkuang

Pihak ERT Pelabuhan Tanjung Pelepas

Kelab Kompang Desa Paya Mengkuang

Ketua-Ketua Kampung Mukim 8

Banyak penambahbaikan untuk program pada masa akan datang telah dikenalpasti. Semua telah diambil maklum dan direkod untuk tujuan penambahbaikan.

Saya yang menjalankan Amanah,

https://www.facebook.com/mohdramzanjohari/posts/835168776861625
https://www.facebook.com/mohdramzanjohari/videos/568410290284737/
https://www.facebook.com/mohdramzanjohari/videos/200605464196768/
https://www.facebook.com/mohdramzanjohari/videos/1183003435206071/
https://www.facebook.com/mohdramzanjohari/videos/498701143970951/
https://www.facebook.com/mohdramzanjohari/posts/835101990201637

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *