PROJEK SARJANA MUDA (PSM)

BORANG KAJI SELIDIK
TAJUK KAJIAN: 

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan “Facebook Page” di Kalangan SME ( IKS )
Assalamualaikum dan salam sejahtera,
Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan “Facebook Page” bagi sesebuah organisasi serta menkaji kesan – kesan penggunaannya.
Sila jawab semua soalan di dalam borang kaji selidik yang telah disediakan. Prosess ini akan mengambil masa 10 minit sahaja untuk disiapkan.
Saya berharap tuan/puan dapat memberikan jawapan yang ikhlas dan benar untuk saya menyempurnakan kajian ini dengan jayanya.
Segala maklumat yang diberikan oleh organisasi tuan/puan adalah sulit dan ianya hanya digunakan bagi tujuan kajian ini sahaja.
Kerjasama daripada organisasi tuan/puan, serta masa yang akan diluangkan dalam memberikan jawapan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
Oleh:
Mohd Ramzan Bin Johari
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)
Fakulti Pengurusan
Universiti Teknologi Malaysia
+60167707080

ramzanjohari.mrj@gmail.com
Sila klik pada pautan dibawah untuk mula menjawab kaji selidik ini.

Leave a Reply