Last Paper

September 2012 –  September 2017

Alhamdulillah… bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kurnia dapat juga menghabiskan program 5 tahun dengan UTM. Berkat kesabaran dan usaha selamat semuanya.

Semalam merupakan peperiksaan terakahir bagi melayakkan saya bergelar garduan UTM. Bermula September 2012, tamat juga pada bulan September selepas 5 tahun.

Jalan ni sering dilalui bermula tahun 2014 apabila fakulti baru siap dibina… setiap kali hujung minggu disini la tempat saya menuntut ilmu.

Semoga Ilmu yang diperolehi memberi manfaat kepada saya dan dan lain lain…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *